Odpadové hospodářství


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

    Ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyplývají určité povinnosti při nakládání s odpady.
V této problematice nabízíme následující poradenskou a konzultační činnost :

 • vstupní prohlídka a vyhodnocení současného způsobu nakládání s odpady,
 • návrh odstranění závad ve způsobu nakládání s odpady,
 • kontrolní pochůzky ve firmě v dohodnutých intervalech,
 • zastupování při jednáních s orgány státní správy,
 • informace o vydávání nových právních norem v odpadovém hospodářství,
 • informace, zda firmě ze změn v legislativě vyplývají nové povinnosti,
 • zavedení systému odpadového hospodářství,
 • zařazování odpadů,
 • vypracování a projednání žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,
 • vedení průběžné evidence odpadů,
 • zpracování ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady,
 • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů,
 • vypracování provozního řádu pro shromažďování nebezpečných odpadů,
 • odpadový hospodář - zajištění odborného nakládání s odpady,
 • návrh umístění shromažďovacíh prostředků na odpady (nádob) a jejich označení,
 • příprava odpadového hospodářství na ISO 14001:2004,
 • zajištění odvozu, zpracování a likvidace odpadů,
 • poradenství v oblasti zpětného odběru užitých výrobků,
 • vypracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru.

Copyright © 2010 Odpadove-hospodarstvi.cz - Ing. Vladimír Malý, všechna práva vyhrazena.
Design a technické řešení EDATA.
odpadové hospodářství, vodní hospodářství, odpady, recyklace odpadů, nakládání s odpady, TOPlist