Odpadové hospodářství


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

    V oblasti vodního hospodářství nabízíme poradenství v problematice nakládání se závadnými látkami (např. oleje, emulze, PHM, toxické kapaliny, atd.), včetně vypracování a projednání havarijního plánu (plánu opatření pro případy havárie). Uvedené požadavky vyplývají ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a z vyhlášky MŽP č. 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © 2010 Odpadove-hospodarstvi.cz - Ing. Vladimír Malý, všechna práva vyhrazena.
Design a technické řešení EDATA.
odpadové hospodářství, vodní hospodářství, odpady, recyklace odpadů, nakládání s odpady, TOPlist